گویه

پرسنل با پنج اصل تجویز دارو آشنائی دارند؟

(بیمار درست، داروی درست، روش درست، زمان درست، دوز درست)

داروها به روش صحیح آماده و تزریق می شوند؟

لیست تداخلات داروئی در بخش وجود دارد؟

داروها پس از آماده شدن برچسب شناسایی دارند؟

زمان نگهداری داروها در یخچال داروئی براساس استاندارد رعایت می شود؟

تاریخ انقضای داروها چک می شود؟

درجه یخچال داروئی روزانه چک و مورد بررسی قرار می گیرد؟

پرسنل در خصوص تداخلات داروئی آشنایی دارند؟

پرسنل در هنگام کار وسایل حفاظت فردی جهت کنترل عفونت استفاده می کنند؟

گزارش دهی انواع عفونتهای بیمارستانی انجام می شود؟

پرسنل آشنایی کامل با انواع عفونت های بیمارستانی دارند؟

خط مشی پایش و شناسایی انواع عفونت بیمارستانی در بخش وجود دارد؟

رعایت بهداشت دست براساس دستورالعمل میباشد؟

در پرونده های بهداشتی کارکنان از نظر واکسیناسیون و معاینه سالیانه انجام میشود؟

پرسنل با اقدامات پیشگیرانه در مواجهات شغلی آشنایی دارند و انجام می شود؟

تفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی انجام می شود؟

انهدام زباله های عفونی، خون، ادرار و ... بطور مناسب انجام می شود؟

کارکنان خدمات و کمک بهیار با فرایند ضدعفونی آشنایی دارند؟

ست های پانسمان و وسایل استریل موجود در بخش دارای برچسب مشخصات و تاریخ می باشند؟(ست پانسمان 2 هفته و گاز تک پیچ 1 هفته)

برنامه مشخصی از واشینگ بخش در دسترس است؟

چراغ UV بخش سالم و مدت زمان استفاده ثبت می شود؟

Sefty Box پس از 3/4 پرشدن تعویض می شود؟

ایزولاسیون بیماران براساس نوع بیماری انجام می شود؟

از وسایل و تجهیزات یکبار مصرف برای بیماران استفاده می شود؟

نوع رژیم غذائی در تابلوی بالای تخت بیمار ثبت میشود؟

در کاردکس بیماران به موارد حساس و آلرژی بیماران توجه میشود و با خودکار قرمز ثبت میشود؟

پرسنل آشنایی لازم در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه دارند؟

پرسنل در مانور حوادث و مدیریت بحران شرکت می کنند؟

کارکنان و بیماران از محل های اضطراری آشنایی دارند؟

سیستم اطفاء حریق در بخشها استاندارد و فعال است؟

اتاقهای بیماران دارای توری و حفاظ سالم می باشد؟

لیست رژیم غذایی نوشته شده بیماران با لیست غذایی مطابقت دارد؟

تجهیزات پزشکی بخش مناسب و سالم هستند؟

ارتباط کلامی کارکنان با بیماران مناسب است؟

آموزش به بیماران در خصوص استفاده از زنگ اخبار انجام می شود؟

در خصوص مناسب بودن امکانات رفاهی (سرما،گرما،تهویه مناسب و ....) از بیماران فیدبک گرفته میشود؟

در خصوص تجهیزات متصل به بیمار، آنژیوکت و ... به منظور کاهش اضطراب به بیماران توضیح داده می شود؟

تعویض سوند فولی، سرم، میکروست، آنژیوکت و ... براساس استاندارد رعایت و ثبت می شود؟

در هنگام ترانسفوزیون کیسه خون ،گروه خونی ،نام بیمار با پرونده و برگه درخواست خون مطابقت داده می شود؟

علائم حیاتی قبل،حین و بعد از ترانسفوزیون خون چک و ثبت می شود؟

سرعت تزریق خون در شروع تزریق آهسته (1 cc/min) می باشد؟

دستورالعمل ترانسفوزیون خون در بخش وجود دارد؟

پرسنل با دستورالعمل ترانسفوزیون خون آشنایی دارند؟

پرسنل بخش در دوره های آموزشی ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار شرکت می کنند؟(ثبت در سوابق آموزشی بخش)

پرسنل بخش با فرایند و فرهنگ گزارش دهی خطا آشنایی دارند؟

کپسول های اکسیژن پرتابل در بخش موجود است؟

موارد ایمنی در مورد اشیاء و لوازم اطراف بیمار رعایت می شود؟

اقدامات پاراکلینکی برای بیمار در خارج از بخش با همراهی پرستار بخش انجام می گیرد؟

ثبت دستبند شناسایی قبل از جراحی بطور مناسب انجام می شود؟

قبل از عمل دندان مصنوعی ،اشیاء ، زیورآلات و ... از بیمار خارج       می شود؟

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 18:13 توسط عزیزاله امامی |